LỊCH SỬ THÀNH LẬP TRƯỜNG Trường THCS Hồ Thị Kỷ trên cơ sở tách từ trường THPT Định Thành theo đề án 08/ĐA-UBND ngày 09/9/2016 cảu Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải về việc Tách cấp ...